RegulaminREGULAMIN
SALI  ŁĄCZKA ZAJĄCZKA

1. Zabawa w Sali ŁĄCZKA ZAJĄCZKA odbywa  się  wg systemu czasowego zawartego w cenniku a opłata pobierana jest z góry.

2 .Rodzice (opiekunowie) sami pilnują godziny zakończenia zabawy, a przekroczenie czasu określonego przy zakupie biletu pobierana będzie zgodnie z cennikiem.

3. Przed przystąpieniem do zabawy dzieci muszą być pozbawione wszelkiego rodzaju ostrych przedmiotów (klucze, łańcuszki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy) mogących w jakikolwiek sposób zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy.

4. Dzieci i rodzice przebywają  w części zabawowej bez obuwia (ale nie na gołą stopę).


5. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej i przebywa pod jej opieką w trakcie zabawy.

6. Za bezpieczną zabawę dzieci przebywających w Sali  Zabaw odpowiadają  rodzice lub opiekunowie,  z którymi  dzieci  przyszły.

7. Dzieci  pozostawione  w  Sali  Zabaw  bez  opieki przebywają  na  wyłączną odpowiedzialność rodziców (opiekunów).

8. Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w sali zabaw w przypadku jego agresywnego zachowania powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu  pozostałych  uczestników zabawy.

9. Artykuły  spożywcze  dzieci  konsumują wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (stoliki, kącik urodzinowy).


10.Na teren Sali Zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W Sali Zabaw jemy i pijemy tylko produkty zakupione przy bufecie.

11. Na terenie  Sali  Zabaw zakazuje się spożywania alkoholu i palenia tytoniu. 


12) Podczas zabawy na Sali Zabaw NIE WOLNO:
• popychać innych dzieci
• wspinać się po siatce na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej
• wchodzić pod prąd na zjeżdżalnię oraz zjeżdżać głową w dół
• wchodzić za konstrukcję
• wynosić piłeczek z basenu
• wnosić jedzenia i napojów do strefy zabaw
• biegać w miejscach do tego nieprzeznaczonych (kawiarnia, toalety, kącik urodzinowy)
• niszczyć konstrukcji, zabawek i wyposażenia sali


13. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, podczas których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy zawiadomić o tym bezzwłocznie pracownika Sali Zabaw i w dniu zdarzenia zgłosić ten fakt w formie pisemnej z opinią lekarską w naszej placówce.


14. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione bądź zagubione, pozostawione bez opieki

15. Sala Zabaw nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz