Regulamin urodzin


Regulamin Urodzin:
1.Rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego można dokonać osobiście w sali zabaw „Łączka Zajączka” po uiszczeniu zaliczki w wysokości 50 zł i wypełnieniu formularza zamówienia lub telefonicznie.Przy rezerwacji telefonicznej zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni (brak zadatku jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji). Resztę należności wpłacamy po przyjściu wszystkich gości.
2. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych istnienie możliwość przesunięcia rezerwacji na inny termin.
3.Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny. Na ten czas dzieciom zarezerwowany jest kącik urodzinowy, reszta sali jest otwarta dla innych dzieci chyba, że dokonana zostanie rezerwacja całej sali za dodatkową opłatą. W przypadku opcji urodzin 3-godzinnych kącik dostępny jest dla dzieci przez 2 godziny 3 godzinę dzieci bawią się samodzielnie na sali. Goście przebywają na sali w czasie wyznaczonym na przyjęcie za przedłużającą się zabawę koszty ponoszą rodzice solenizanta.Goście mogą schodzić się 10 minut przed rozpoczęciem przyjęcia, jeśli pojawią się wcześniej zostanie naliczona opłata za czas zabawy, kwotę tą zobowiązani są pokryć rodzice gościa.
4. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.
5. Rodzice wybierający opcję bez poczęstunku zobowiązani są przyjść min. 20 minut przed rozpoczęciem przyjęcia w celu przygotowania własnego poczęstunku. Naczynia jednorazowe dostępne są za dodatkową opłatą.
6. W czasie przyjęcia urodzinowego obowiązuje Regulamin Sali Zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem zasady, iż odpowiedzialność za dzieci podczas przyjęcia urodzinowego ponoszą Rodzice /Opiekunowie solenizanta. Organizator przyjęcia urodzinowego jest zobowiązany do zapewnienia Opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci.
7. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
9.Zabrania się  spożywania napojów alkoholowych w lokalu i jego obrębie.
10.Zabrania się używania rac urodzinowych, zimnych ogni itp.
11.Wpłacenie zaldatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz cennika.
12. Organizacja urodzin w Łączce Zajączka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie i wykorzystanie zdjęć z urodzin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz